Stålband erbjuder en säker bandning för tungt gods. Stålband finns som bredspolat (48 kg/rl) och enkelspolat (25 kg/rl). Banden försluts med plomber. 

Stålband

1 Visa alla 4 produkter | Sida 1 av 1 |
4 produkter | Sida 1 av 1 | 1