Kvalité & Miljö

Kvalité

Vi på Ahnviks jobbar ständigt med att förbättra våra processer, allt för att tillfredsställa våra kunder – det vill vi att våra kunder skall märka.
En förutsättning för att våra kunder skall vara nöjda är att vi har motiverad & engagerad personal, detta styr vi med hjälp av kvalitetsledningssystemet ISO 9001. 

Ahnviks Papper AB är certifierade enligt ISO 9001 sedan 1999.

Miljö

Miljön är vår viktigaste tillgång och vi på Ahnviks  vill göra skillnad för miljön. 
Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla vårt miljö arbete och sänka våra koldioxidutsläpp.

Ahnviks Papper AB är certifierade enligt ISO 14001 sedan 2003.