Kvalité, Miljö & Arbetsmiljö

Kvalité

Vi på Ahnviks jobbar ständigt med att förbättra våra processer, allt för att tillfredsställa våra kunder – det vill vi att våra kunder skall märka. En förutsättning för att våra kunder skall vara nöjda är att vi har motiverad & engagerad personal, detta styr vi med hjälp av kvalitetsledningssystemet ISO 9001. 

Ahnviks Papper AB är certifierade enligt ISO 9001 sedan 1999

Miljö

Miljön är vår viktigaste tillgång och vi på Ahnviks vill göra skillnad för miljön. 
Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla vårt miljöarbete och sänka våra koldioxidutsläpp. Tillsammans kan vi bli mer miljömedvetna. 

Har du frågor kring vårt miljöarbete och hållbarhetsarbete så är du varm välkommen att maila oss på: hallbarhet@ahnviks.se

Våra miljömärkningar hittar du information om här: https://www.ahnviks.se/miljo/miljomarkning

Ahnviks Papper AB är certifierade enligt ISO 14001 sedan 2003. 

Kvalité, Miljö & Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Vi är stolta över att vi erhållit certifieringen inom arbetsmiljö. För våra kunder och oss själva är arbetsmiljön en mycket viktig fråga, med certifieringen vill vi visa att vi tar det på största allvar.

Ahnviks Papper AB är certifierade enligt ISO 45001 sedan 2018.