ISO 26000

no-title


ISO 26000 är internationell standard, vilket fungerar som en global ram, för organisationer som strävar efter att vara socialt ansvarstagande.
Verifieringen involverar en granskning av hur organisationen tillämpar de sju kärnämnena inom socialt ansvar: styrning, mänskliga rättigheter, arbetspraxis, miljö, rättvis affärspraxis, konsumentfrågor och samhällsengagemang. Det innebär att organisationen måste tydligt demonstrera hur den identifierar, mäter och hanterar sina påverkansområden. 

Att följa dessa riktlinjer kan hjälpa företag och organisationer att öka sitt sociala ansvar och bidra positivt till samhället.

Efter mycket hårt arbete så har vi i december 2023 lyckats att verifiera (av en ackrediterad tredje part) vårt hållbarhetsarbete i enligt ISO 26000! 


Att bli verifierad för ISO 26000 är en viktig milstolpe för våra bolag då vi strävar efter att vara en positiv och ansvarstagande koncern. Genom att bli verifierade visar vi att företagen inom NYAH-gruppen arbetar och efterlever de värderingar och engagemang vi inom bolaget står för i vårt hållbarhetsarbete.  

Genom att uppnå ISO 26000-verifiering visar vi för våra intressenter och samhället i övrigt att vår koncern tar sitt sociala ansvar på allvar. Detta är en investering i långsiktig hållbarhet och ett positivt bidrag till en global hållbar utveckling.
 

Det är helt i linje med vår hållbarhetsvision:

Vi skall vara kundens bästa rådgivare till att bli mer hållbara och cirkulära i sina inköp. 

 

 

ISO26000